Składnica nr 24
Mokotów, ul. Podchorążych 7/9

tel. (22) 84 94 51