Składnica nr 29
Wola-Ochota, ul. Kolejowa 4/6

tel. (22) 632 69 61